Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 418102
Title Ecohydrologie en bodemchemie Veluwemeerkust
Author(s) Delft, S.P.J. van; Brouwer, F.; Bolhuis, P.R.
Source Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Resultaten van een ecopedologisch onderzoek ) - 132
Department(s) SS - Soil Chemistry and Nature
SS - Soil Geography
Publication type Research report
Publication year 2010
Keyword(s) natuurgebieden - ecohydrologie - bodemgeschiktheid - kwel - hydrologie - bodemchemie - veluwe - natural areas - ecohydrology - soil suitability - seepage - hydrology - soil chemistry - veluwe
Categories Soil Chemistry / Hydrology
Abstract Voor het gebied Veluwemeerkust tussen Harderwijk, Nunspeet, Hierden en het Veluwemeer werden in opdracht van Natuurmonumenten gelijktijdig twee onderzoeken uitgevoerd. In een ecohydrologisch onderzoek is onderzocht in hoeverre kwelinvloed in maaiveld voorkomt en hoe dit door inrichtingsmaatregelen is te verbeteren. Uit interpretatie van bodemkundige en hydrologische kenmerken in twee transecten en een aantal locaties verspreid door het gebied kon afgeleid worden dat vrijwel overal in het gebied zacht grondwater voorkomt, maar dat dit als gevolg van de diepe ontwatering niet overal het maaiveld kan bereiken. Door hydrologische maatregelen is dat te verbeteren. In het bodemchemisch onderzoek werd de fosfaattoestand in het gebied beschreven in relatie tot de gewenste natuurdoeltypen Blauwgrasland en Dotterbloemhooiland.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.