Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 418133
Title Environmental performance of wild-caught North Sea whitefish : A comparison with aquaculture and animal husbandry using LCA
Author(s) Burg, S.W.K. van den; Taal, C.; Boer, I.J.M. de; Bakker, T.; Viets, T.C.
Source The Hague : LEI, part of Wageningen UR (Report / LEI Wageningen UR : Research area International policy ) - ISBN 9789086155552 - 55
Department(s) LEI NAT HULPB - Milieu, Natuur en Landschap
LEI NAT HULPB - Aquatische Hulpbronnen
Animal Production Systems
LEI MARKT & K - Ketenprestaties
WIAS
Publication type Research report
Publication year 2012
Keyword(s) vis - visvangsten - aquacultuur - levenscyclusanalyse - milieueffect - energiegebruik - vergelijkend onderzoek - noordzee - fish - fish catches - aquaculture - life cycle assessment - environmental impact - energy consumption - comparative research - north sea
Categories Fish and Fish Products / Energy / Environmental Management (General) / Fisheries
Abstract Dit onderzoek heeft tot doel om de kwaliteiten van wild gevangen witvis uit de Noordzee in kaart te brengen en te vergelijken met de kwaliteiten van geïmporteerde, gekweekte vis en van vlees. We richten ons daarbij in het bijzonder op de milieuprestaties. In dit onderzoek doorlopen we de volgende stappen: 1. We voeren een levenscyclusanalyse (LCA) uit om de milieuprestaties van schol en kabeljauw in kaart te brengen en te vergelijken met die van zalm, tilapia en pangasius. Deze analyse is te beschouwen als de kern van het onderzoek; 2. We vergelijken de resultaten van de LCA met de resultaten van LCA-onderzoek naar rundvlees, varkensvlees en kip; 3. We beschrijven welke impact verwachte verbeteringen in de visserij en aquacultuur zullen hebben op de LCA. Omdat er geen data voor tong beschikbaar waren, hebben we ons voor Noordzeevis gericht op schol en kabeljauw.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.