Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 418270
Title Natuurpotentie Willinks Weust
Author(s) Delft, S.P.J. van; Brouwer, F.; Werff, M.M. van der; Kemmers, R.H.
Source Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Resultaten van een ecopedologisch onderzoek ) - 138
Department(s) SS - Soil Chemistry and Nature
SS - Soil Geography
Publication type Research report
Publication year 2010
Keyword(s) bodemchemie - bodemkarteringen - geologie - ecohydrologie - natuurgebieden - achterhoek - soil chemistry - soil surveys - geology - ecohydrology - natural areas - achterhoek
Categories Soil Chemistry
Abstract Dienst Landelijk Gebied (DLG) heeft van de provincie Gelderland in het kader van NBL (natuur buiten landinrichting) opdracht gekregen voor de inrichting van een aantal percelen nabij de steengroeve ten oosten van Winterwijk. Het gebied is bekend onder de naam Willinks Weust. Alvorens kan worden ingericht is een ecohydrologisch en biochemisch onderzoek noodzakelijk. Het gebied is echter ook sterk verdroogd door diepe ontwateringsloten, met name in het erosiedal en op de overgang naar het plateau. Ook de steengroeve aan de noordkant van het gebied heeft in een overgangzone een verdrogende invloed. Inrichting van de percelen en herstel van de hydrologie bieden goede mogelijkheden de natuurwaarden in het gebied te herstellen en versterken.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.