Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 418410
Title Het Parapholido strigosae-Hordeetum marini in de Prunje
Author(s) Janssen, J.A.M.; Kuiters, A.T.; Schaminee, J.H.J.; Smits, N.A.C.
Source Stratiotes 42 (2011). - ISSN 0928-2297 - p. 35 - 41.
Department(s) Bos- en Natuurbeheer (VHL)
CE - Vegetation and Landscape Ecology
Plant Ecology and Nature Conservation
PE&RC
Wageningen Environmental Research
Publication type Non-refereed article in scientific journal
Publication year 2011
Keyword(s) hordeum marinum - vegetatietypen - natuurgebieden - natuurontwikkeling - zeeuwse eilanden - vegetation types - natural areas - nature development
Categories Plant Ecology
Abstract Tijdens veldwerk ten behoeve van habitatkarteringen in de binnendijkse terreinen langs de Oosterschelde werd een aantal populaties van Hordeum marinum (Zeegerst) aangetroffen in het natuurontwikkelingsgebied de Prunje aan de zuidkust van Schouwen. Omdat deze associatie tot de sterk bedreigde plantengemeenschappen van ons land behoort, wijden we een kort artikel aan de Zeeuwse Zeegerst-begroeiingen. We bespreken de huidige voorkomens, hun wetenschappelijke betekenis en stellen de syntaxonomische indeling van de associatie ter discussie
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.