Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 418802
Title Broilers with Taste - Sustainable chicken takes flight
Author(s) Janssen, A.P.H.M.; Nijkamp, R.; Geloof, E. van; Ruth, J. van; Kemp, H.; Bos, A.P.
Source Wageningen : Wageningen UR Livestock Research - ISBN 9789461732644 - 17
Department(s) Research
Applied Plant Research, Fruit Research Unit
Publication type Scientific book (author)
Publication year 2011
Keyword(s) pluimveehouderij - vleeskuikens - huisvesting van kippen - dierenwelzijn - duurzame veehouderij - duurzaamheid (sustainability) - vleeskuikenproductie - kippenvlees - poultry farming - broilers - chicken housing - animal welfare - sustainable animal husbandry - sustainability - broiler production - chicken meat
Categories Poultry / Animal Housing, Management and Care / Alternative Farming
Abstract Engelse versie van de brochure 'Pluimvee met smaak : duurzame kip krijgt vleugels', die laat zien waar kansen liggen voor de Nederlandse pluimveesector om te verduurzamen. Twee uiteenlopende concepten, de Som der Delen en de Windstreek, geven ieder op eigen wijze invulling aan duurzaamheid op het primaire bedrijf. Ze bevatten belangrijke elementen voor verduurzaming, die als geheel of in onderdelen, nu of later, in de praktijk gebracht kunnen worden. Duurzaamheid kent immers niet één, maar vele vormen, afhankelijk van de ondernemers, de markt en de omgeving.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.