Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 418964
Title Beter welzijn van melkkoeien: wordt aan gewerkt, maar nog lang niet klaar
Author(s) Zijlstra, J.; Hopster, H.
Source Hogeschool van Hall Larenstein
Department(s) Research
Diermanagement (VHL)
Publication type Brochure
Publication year 2011
Keyword(s) dierenwelzijn - melkveehouderij - melkkoeien - stallen - diergezondheid - animal welfare - dairy farming - dairy cows - stalls - animal health
Categories Animal Health and Welfare / Cattle
Abstract De onderzoeker dierenwelzijn, de schrijver van Wakker Dier-nota's en de melkveehouder met zijn geheel nieuwe vrijloopstal zijn het wel aardig met elkaar eens wat koeien nodig hebben om gelukkig te zijn. Maar de discussie tussen de 190 aanwezigen in de zaal toonde grote verschillen in opvattingen. Dat bleek tijdens de themabijeenkomst "Hoe gelukkig is de Nederlandse melkkoe?" die was georganiseerd door Hogeschool Van Hall Larenstein in Leeuwarden.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.