Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 418995
Title Opengrondstuinbouw 2011: inkomensdaling in alle sectoren
Author(s) Meulen, H.A.B. van der
Source Agri-monitor 2011 (2011)dec. - ISSN 1383-6455 - p. 1 - 3.
Department(s) LEI SECT & OND - Prestatie en Perspectief Agrosectoren
Publication type Article in professional journal
Publication year 2011
Keyword(s) vollegrondsteelt - sierteelt - boomkwekerijen - landbouwprijzen - inkomen van landbouwers - bedrijfsresultaten in de landbouw - economische situatie - prijsvorming - outdoor cropping - ornamental horticulture - forest nurseries - agricultural prices - farmers' income - farm results - economic situation - price formation
Categories Agricultural Economics (General)
Abstract Het jaar 2011 levert voor alle sectoren in de opengrondstuinbouw een duidelijke daling van het inkomen op. Lagere opbrengstprijzen zijn hiervoor de belangrijkste oorzaak. Alleen in de boomkwekerij daalt het inkomen slechts licht, tot een gemiddeld niveau. Hierbij moet worden aangetekend dat de raming van de resultaten een weerspiegeling is voor het gemiddelde bedrijf. In de praktijk is de spreiding tussen de bedrijven groot, bijvoorbeeld door de diversiteit in geteelde gewassen binnen de verschillende sectoren, contracten en kwaliteit van de producten.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.