Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 419062
Title Tussentijdse resultaten met waarschuwingssystemen in aardappelen na de recente hoge infectiedruk
Author(s) Spruijt, J.; Evenhuis, A.; Schepers, H.T.A.M.; Kessel, G.J.T.
Source Kennisakker.nl 2010 (2010)27 aug.
Department(s) OT Team Schimmels Onkr. en Plagen
PRI BIOINT Ecological Interactions
Publication type Article in professional journal
Publication year 2010
Keyword(s) akkerbouw - aardappelen - phytophthora infestans - fungiciden - spuiten - dosering - beslissingsondersteunende systemen - arable farming - potatoes - fungicides - spraying - dosage - decision support systems
Abstract Tot eind juli 2010 waren er, dankzij het aanhoudende zomerse weer, maar een paar infectiekansen voor Phytophthora. Daarna waren er, afhankelijk van de regio, meerdere kritieke perioden. Tot eind juli kon het aantal Phytophthora-bespuitingen beperkt blijven en de dosering kon vaak verlaagd worden zonder nadelige gevolgen. Hiermee kon flink op middelkosten bespaard worden in vergelijking met een wekelijks spuitschema met 100% dosering. Bij de recente hoge infectiedruk in de eerste weken van augustus gaven de waarschuwingssystemen vanzelfsprekend stringentere spuitadviezen, afhankelijk van de plaatselijke situatie. Op proeven bij drie proefboerderijen (Vredepeel, Westmaas en Kollumerwaard) worden verschillende modules van waarschuwingssystemen getest. In Vredepeel is aan het einde van het groeiseizoen toch Phytophthora in verschillende proefobjecten waargenomen. In Munnekezijl zijn in een paar proefobjecten slechts enkele aangetaste blaadjes gevonden, terwijl in Westmaas nog geen enkele aantasting in de proef is waargenomen. In objecten waar veel op fungiciden bespaard is, werd niet meer aantasting waargenomen dan in objecten met een hoger fungicidengebruik.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.