Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 419066
Title Aanrijdingen met wilde hoefdieren in een boslandschap: de Veluwe
Author(s) Groot Bruinderink, G.W.T.A.; Lammertsma, D.R.; Spek, G.J.
Source De Levende Natuur 113 (2012)1. - ISSN 0024-1520 - p. 11 - 16.
Department(s) CE - Molecular Ecology Ecotoxicology and Wildlife Management
Wageningen Environmental Research
Publication type Article in professional journal
Publication year 2012
Keyword(s) wilde varkens - capreolus capreolus - edelherten - verkeersongevallen - hoefdieren - wildbeheer - veluwe - wild pigs - capreolus capreolus - red deer - traffic accidents - ungulates - wildlife management - veluwe
Categories Wild and Feral Animals (General)
Abstract Sinds 1993 is er op de Veluwe sprake van een stijgende lijn in het aantal aanrijdingen met Reeën en Wilde zwijnen. In middels bedraagt het aantal aanrijdingen met hoefdieren meer dan 1000 per jaar. Het onderzoek naar de samenhang tussen de aanrijdingen per soort en bepaalde karakteristieken van het verkeer, de biotische en abiotische omgeving en de invloed van jacht leidt tot enkele aanbevelingen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.