Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 419479
Title Structuurvisie Vianen Advies over reikwijdte en detailniveau van het milieueffectrapport
Author(s) Broekmeyer, M.E.A.; Spel, D.; Tas, M.A.J. van der; Termorshuizen, J.J.; Zeeuw, J.H. de
Source Utrecht, The Netherlands : MER - ISBN 9789042132993 - 8
Department(s) CL - Ecological Networks
Wageningen Environmental Research
Publication type Research report
Publication year 2011
Keyword(s) bestemmingsplannen - milieueffectrapportage - gemeenten - utrecht - zoning plans - environmental impact reporting - municipalities - utrecht
Categories Land Use Planning / Environmental Impact Reporting
Abstract Met het vaststellen van de structuurvisie 2030 wil de gemeente Vianen op hoofdlijnen richting geven aan en samenhang brengen in de ruimtelijke ontwikkelingen op het grondgebied die voortkomen uit rijks-, provinciaal en gemeentelijk beleid. Het MER zal inzicht moeten geven in de ontwikkelingen die de structuurvisie maximaal mogelijk maakt, voor zover deze relevant zijn voor het voorspellen van de milieueffecten
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.