Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 419718
Title Weidegang van geiten
Author(s) Eekeren, N.J.M. van
Source BioKennis bericht Geiten 2011 (2011)14. - 4 p.
Publication type Article in professional journal
Publication year 2011
Keyword(s) begrazing - beweidingssystemen - geitenhouderij - biologische landbouw - graslandbeheer - maagdarmziekten - parasieten - coccidiose - grazing - grazing systems - goat keeping - organic farming - grassland management - gastrointestinal diseases - parasites - coccidiosis
Categories Animal Housing, Management and Care / Small Ruminants (Sheep and Goats)
Abstract Weidegang is belangrijk voor het welzijn van geiten. Daarmee is het een essentieel onderdeel van de bedrijfsvoering en bovendien onderscheidend voor de biologische geitenhouderij. Helaas levert weidegang bij geiten ook een aantal knelpunten op zoals: het risico op een maagdarmwormenbesmetting, ruimtegebrek op huiskavel, opname en benutting van vers gras, arbeid en het weiden in productiegroepen. In het onderzoek van het project BIOGEIT is in de afgelopen jaren veel aandacht geweest voor deze knelpunten. In dit bioKennisbericht de stand van zaken.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.