Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 419818
Title Beheersing van meikeverengerlingen fase 2 : eindrapportage
Author(s) Elberse, I.A.M.
Source Lisse : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Sector Bloembollen, Boomkwekerij en Fruit - 48
Department(s) Nursery Stock
Publication type Research report
Publication year 2010
Keyword(s) melolontha melolontha - houtachtige planten als sierplanten - larven - zandgronden - plagenbestrijding - biologische bestrijding - zuid-nederland - melolontha melolontha - ornamental woody plants - larvae - sandy soils - pest control - biological control - south netherlands
Categories Diseases, Pests and Disorders of Plants (General)
Abstract Meikeverengerlingen richten grote schade aan in vele boomkwekerijgewassen. Vooral in het Oosten van Nederland op zandgrond, is het probleem zeer groot. In dit project is geprobeerd zicht te krijgen op de periode van de meikevervlucht en zijn diverse bestrijdingsmiddelen getest. Dit project is uitgevoerd door PPO, Tree Consult Int., Biocontrole Hellingman en Insect Consultancy. De begeleidingscommissie bestond uit een dertigtal kwekers van de studieclub vollegrondsteelt Oost Nederland. De plannen voor het onderzoek zijn telkens afgestemd met deze begeleidingscommissie.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.