Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 419951
Title Duurzame Noordzeevisserij; Milieuprestaties Noordzeevis, kweekvis en vlees vergeleken
Author(s) Taal, C.; Bakker, T.; Burg, S.W.K. van den; Viets, T.C.; Boer, I.J.M. de
Department(s) LEI NAT HULPB - Aquatische Hulpbronnen
LEI MARKT & K - Ketenprestaties
LEI NAT HULPB - Milieu, Natuur en Landschap
Animal Production Systems
WIAS
Publication type Brochure
Publication year 2012
Keyword(s) visserij - duurzaamheid (sustainability) - vissen - soorten - levenscyclus - gekweekte producten - energiegebruik - fisheries - sustainability - fishes - species - life cycle - cultured products - energy consumption
Categories Aquaculture / Fisheries / Alternative Farming
Abstract Om vragen over milieuprestaties te beantwoorden is een onderzoek uitgevoerd, waarbij is gekeken naar hoe een aantal belangrijke vissoorten scoort met betrekking tot duurzaamheid. Dit aan de hand van eerder verschenen rapporten, die gebruik hebben gemaakt van de zogenaamde levenscyclusanalyse (LCA). Het begrip duurzaam kan vanuit verschillende invalshoeken worden bekeken. Goed beheren van visbestanden is een duurzaamheidsaspect dat bijvoorbeeld zwaar weegt bij (MSC)certificering. In deze studie is vooral gekeken naar milieuprestaties met betrekking tot duurzaamheid. Energieverbruik, klimaatverandering, vermesting en verzuring zijn daarvoor belangrijke indicatoren.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.