Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 419986
Title MetaSWAP_V7_2_0. Rapportage van activiteiten ten behoeve van certificering met Status A
Author(s) Walsum, P.E.V. van; Veldhuizen, A.A.
Source Wageningen : WUR (WOt-werkdocument 276) - 116
Department(s) CWC - Integrated Water Resources Management
WOT Natuur & Milieu
Wageningen Environmental Research
Publication type Research report
Publication year 2011
Keyword(s) bodemfysica - transportprocessen - bodemwaterbeweging - hydrologie - oppervlaktewater - waterbalans - plant-water relaties - atmosfeer - simulatiemodellen - soil physics - transport processes - soil water movement - hydrology - surface water - water balance - plant water relations - atmosphere - simulation models
Categories Geohydrology, Soil Hydrology / Soil Physics
Abstract Veel vragen over het waterbeheer betreffen situaties en processen die worden beïnvloed door hydrologische terugkoppelingen op regionale en zelfs nationale schaal. MetaSWAP is bedoeld voor het vervangen van SWAP bij het grootschalig doorrekenen van bodem-plant-atmosfeerkolommen die gekoppeld zijn aan geïntegreerde gebiedsmodellen van grond- en oppervlaktewater. MetaSWAP is een ‘meta’-model van SWAP. Het metaconcept is gebaseerd op een vereenvoudigde oplossing van de niet-lineaire partiële differentiaalvergelijking om bodemfysische processen te beschrijven, de zogenaamde Richards-vergelijking. Deze vergelijking wordt vervangen door twee ‘gewone’ differentiaalvergelijkingen, één voor de procesbeschrijving, en één voor de waterbalans. Om het informatieverlies dat bij die vereenvoudiging optreedt te compenseren, is het nodig om MetaSWAP te kalibreren en te valideren op SWAP. Dit document beschrijft hoe dat gedaan wordt, en tevens hoe de kwaliteit van het model is geborgd volgens de zogenaamde ‘Status A’ standaard van de WOT Natuur & Milieu.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.