Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 420280
Title Wetenschappers en veldwerkers in Gelderland bespreken gevolgen klimaatverandering
Author(s) Spek, T.; Kiljan, B.; Verboom, B.; Gerner, L.; Moorman, J.; Aken, M. van; Engelenburg, J. van; Meijer, R.; Geertsema, W.; Steingröver, E.G.; Runhaar, H.; Witte, F.
Source H2O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling 44 (2011)06. - ISSN 0166-8439 - p. 13 - 15.
Department(s) CL - Ecological Networks
Alterra - Centre for Water and Climate
Wageningen Environmental Research
Publication type Article in professional journal
Publication year 2011
Keyword(s) klimaatverandering - waterbeheer - regionale planning - landinrichting - climatic change - water management - regional planning - land development
Categories Climatic Change / Water Management (General)
Abstract Waterschappen, provincies, waterbedrijven en andere partijen werken vaak samen aan ruimtelijke plannen voor de inrichting van het landelijk gebied. De optimalisering van de waterhuishouding voor landbouw en natuur speelt in zulke plannen meestal een cruciale rol. De vraag is echter of daarbij voldoende rekening wordt gehouden met de mogelijke gevolgen van de veranderingen in het klimaat. Deze worden vooral onderzocht door wetenschappers op universiteiten en kennisinstituten, die zich doorgaans weinig bekommeren om gebiedsprocessen. In de provincie Gelderland zijn wetenschappers en mensen uit het veld onlangs samengekomen om de gevolgen van het warmer en grilliger wordende klimaat in kaart te brengen en na te denken over adaptieve maatregelen voor twee gebieden: Blauwe Bron en Baakse Beek.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.