Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 420374
Title Waardplantonderzoek Prunus laurocerasus voor Xanthomonas : Consultancy-onderzoek
Author(s) Kuik, A.J. van; Hollinger, T.C.
Source Lisse : PPO Bloembollen en Bomen - 33
Department(s) Nursery Stock
Publication type Research report
Publication year 2010
Keyword(s) prunus laurocerasus - xanthomonas - waardplanten - plantenziekten - plantenziektebestrijding - sierplanten - prunus laurocerasus - xanthomonas - host plants - plant diseases - plant disease control - ornamental plants
Categories Plant and Crop Protection (General) / Diseases, Pests and Disorders of Plants (General)
Abstract In de teelt van Prunus laurocerasus komt de laatste jaren een nieuwe ziekte voor, veroorzaakt door de Q-bacterie Xanthomonas aboricola pv pruni (Xap). r Op 9 oktober 2009 is een door de NBvB georganiseerde Xanthomonas-bijeenkomst geweest. Gezien de ernst van de situatie voor de boomkwekerijsector is geadviseerd om snel onderzoek te doen naar de verspreiding van Xap in Prunus. Deze concultancy is direct daarna gestart. Het doel was om een protocol te ontwikkelen om Prunussoorten snel en betrouwbaar te toetsen op kwetsbaarheid voor Xap. De concultancy heeft zich beperkt tot de bladhoudende Prunus laurocerasus. Het gehele Prunus sortiment inclusief de bladverliezende soorten, o.a P. avium wordt getest in het grote Prunusproject (PT nr. 13934) dat in 2010 van start is gegaan en loopt tot en met 2013. Uit dit consultancyonderzoek kunnen de volgende voorlopige conclusies worden getrokken: • Een Xap-isolaat dat afkomstig was van een bladverliezende Prunussoort gaf geen ziekteverschijnselen in P. laurocerasus. Een Xap-isolaat afkomstig van P. laurocerasus gaf wel ziekteverschijnselen in Prunus laurocerasus. Vervolgonderzoek moet aantonen of de virulentie van Xap soortspecifiek is. • Voordat proeven worden gedaan met een Xap-isolaat is het eerst nodig om de virulentie te testen. • Een protocol is ontwikkeld voor waardplantonderzoek voor P. laurocerasus. Het protocol kan worden gebruikt in vervolgonderzoek, waar het eventueel verder kan worden aangepast.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.