Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 420610
Title Consumenten en biodiversiteit: beleidsdossier en achtergronddossier
Author(s) Burg, S.W.K. van den; Harms, B.; Overbeek, M.M.M.
Source Den Haag : Ministerie van EL&I (Consumentenplatform ) - 34
Department(s) LEI NAT HULPB - Milieu, Natuur en Landschap
Publication type Research report
Publication year 2011
Keyword(s) biodiversiteit - duurzaamheid (sustainability) - consumentengedrag - marktanalyse - overheidsbeleid - biodiversity - sustainability - consumer behaviour - market analysis - government policy
Categories Biodiversity
Abstract De Taskforce Biodiversiteit & Natuurlijke Hulpbronnen heeft gezocht naar manieren voor het duurzaam gebruik van biodiversiteit en grondstoffen. Langs drie wegen wordt deze opgave benaderd: vergroening van de economie; landgebruik en gebiedsbescherming; bewustwording. De Nederlandse consument is daar één van de actoren bij. Het consumentenplatform signaleert echter dat er meer voor nodig is om grote veranderingen teweeg te brengen. Daarin spelen (grote) marktpartijen op dit moment de belangrijkste rol.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.