Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 420670
Title Natuurverkenning 2010-2040 : visies op de ontwikkeling van natuur en landschap
Author(s) Oostenbrugge, R. van; Egmond, P. van; Dammers, E.; Hinsberg, A. van; Melman, T.C.P.; Vader, J.; Wiersinga, W.A.; Bilt, W. van der; Bredenoord, H.; Gaalen, F. van; Nijhuis, L.; Puijenbroek, P. van; Tekelenburg, T.; Wortelboer, R.; Dirkx, G.H.P.; Groenendijk, F.C.; Jorritsma, I.T.M.; Knegt, B. de; Sijtsma, F.; Dijkman, W.
Source Den Haag : Planbureau voor de Leefomgeving - ISBN 9789078645887 - 138
Department(s) CE - Molecular Ecology Ecotoxicology and Wildlife Management
LEI Regional economy & land use
LEI Regional economy & land use
Public Administration and Policy
Ecosystemen
WOT Natuur & Milieu
CL - Ecological Models and Monitoring
Wageningen Environmental Research
Publication type Research report
Publication year 2012
Keyword(s) natuur - landschap - natuurbeleid - landschapsplanning - overheidsbeleid - toekomst - scenario-analyse - nature - landscape - nature conservation policy - landscape planning - government policy - future - scenario analysis
Categories Nature Management (General)
Abstract De Natuurverkenning verschijnt in een turbulente tijd waarin natuur en landschap sterk gepolitiseerd zijn. Met de verkenning wil het PBL een bijdrage leveren aan het structureren van het debat over de vernieuwing van het langetermijnbeleid en een impuls geven aan de politieke afwegingen. Nieuw is het gebruik van normatieve toekomstscenario’s als hulpmiddel om de achterliggende drijfveren voor natuurbeleid te verhelderen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.