Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 420689
Title Krimp en de groene ruimte in stedelijke gebieden
Author(s) Aalbers, C.B.E.M.; Heutinck, L.B.M.; Visschedijk, P.A.M.
Source Wageningen : Alterra, Wageningen-UR - ISBN 9789032703967 - 92
Department(s) CL - Urban and Regional Development
Wageningen Environmental Research
Publication type Research report
Publication year 2011
Keyword(s) stedelijke gebieden - bevolkingsafname - stedelijke planning - innovaties - groene zones - landgebruiksmonitoring - urban areas - population decrease - urban planning - innovations - green belts - land use monitoring
Categories Urban Development
Abstract Een nieuw fenomeen manifesteert zich sinds enkele jaren in ons land: bevolkingsdaling. Maar is het zo’n ramp? Naast grootschaligheid ontleend aan omliggende gebieden en het lokale ‘DNA’ stellen wij een derde inspiratiebron voor: de groene ruimte. Hoe kan de groene ruimte (plantsoenen, parken, bossen, landbouwgebieden, natuurgebieden) de stad helpen om de negatieve effecten van bevolkingsdaling te verzachten en wellicht de daling af te zwakken? Kan de groene ruimte alternatieven bieden voor stedelijke grootsheid en tegemoet komen aan de menselijke behoefte aan voedsel, geborgenheid, intimiteit van de openbare ruimte, rust en veiligheid?
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.