Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 420703
Title Bestrijding Rhizoctonia solani in zomerbloemen
Author(s) Bulle, A.A.E.; Breeuwsma, S.J.
Source Lisse : PPO Bloembollen en Bomen - 20
Department(s) Nursery Stock
Flower Bulbs
Publication type Research report
Publication year 2012
Keyword(s) zomerbloemen - rassen (planten) - plantenziekteverwekkende schimmels - thanatephorus cucumeris - bodemschimmels - chemische bestrijding - alternatieve methoden - toelating van bestrijdingsmiddelen - landbouwkundig onderzoek - summer flowers - varieties - plant pathogenic fungi - thanatephorus cucumeris - soil fungi - chemical control - alternative methods - authorisation of pesticides - agricultural research
Categories Cut Flowers / Cut Flowers
Abstract Rhizoctonia solani (dradenschimmel) is een bodemschimmel die in veel zomerbloemgewassen ernstige schade kan veroorzaken. Jonge scheuten worden vanuit de grond door de schimmel aangetast. Aangetaste planten worden geel, blijven achter in groei en sterven vervolgens af. In onder andere Astilbe, Alchemilla, Delphinium, Aconitum, Paeonia en Helianthus kan de schimmel veel schade aanrichten. Voor de chemische bestrijding van R. solani werd tot nu toe het middel Rizolex (tolclofos-methyl) gebruikt. Sinds 2009 heeft het middel geen reguliere toelating meer in de onbedekte teelt van zomerbloemen. In 2010 kon men Rizolex nog gebruiken op basis van een Dringend Vereiste Toelating (DVT), maar deze DVT kon niet meer worden verlengd. Op korte termijn is behoefte aan andere middelen voor de bestrijding van R. solani in zomerbloemen. Het doel van dit onderzoek is een alternatief te vinden voor het middel Rizolex voor de bestrijding van R. solani in zomerbloemen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.