Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 421060
Title Kennis voor duurzame voedselsystemen : een inventarisatie van recent onderzoek naar duurzame voedselsystemen
Author(s) Agricola, H.J.; Stuiver, M.; Fontein, R.J.
Source Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2258) - 40
Department(s) CL - Rural Dynamics
CL - The Human Factor
Wageningen Environmental Research
Publication type Research report
Publication year 2011
Keyword(s) duurzaamheid (sustainability) - voedsel - overheidsbeleid - regionaal landbouwbeleid - onderzoek - beleid inzake voedsel - voedselketens - voedselproductie - sustainability - food - government policy - regional agricultural policy - research - food policy - food chains - food production
Categories Food Products (General)
Abstract In opdracht van het ministerie EL&I is een inventarisatie gemaakt van partijen en instellingen die zich bezig houden met ontwikkeling van onderzoek in relatie tot Foodlink, het programma dat voortkomt uit de doelstelling dat Nederland binnen 15 jaar mondiaal koploper is op het gebied van duurzaam voedsel. Het blijkt dat vanuit onderzoeksinstellingen en maatschappelijke organisaties in toenemende mate aandacht is voor het onderwerp duurzaam voedsel. De onderzoeken zijn innovatief omdat zij zich richten op vragen uit de maatschappij, op het operationaliseren van duurzame voedselsystemen en op bewustwording van de consument. Ook nemen onderzoekers met actie-onderzoek een faciliterende rol op zich in regionale projecten en is er in toenemende mate aandacht voor de verbinding met het groene onderwijs. Een integrale benadering van onderzoek wordt belangrijker waarbij koppelingen worden gelegd tussen voorheen gescheiden werelden, zoals voedsel, energie en het benutten van reststromen. Onderzoek naar duurzaam voedsel vraagt om een multidisciplinaire aanpak waarbij verschillende expertises en inzichten betrokken worden.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.