Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 421163
Title Traject Bedrijfssurvey fase 2: vergelijkend vissen
Author(s) Quirijns, F.J.; Miller, D.C.M.
Source IJmuiden : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C094/11) - 29
Department(s) Visserij
Publication type Research report
Publication year 2011
Keyword(s) visbestand - karteringen - monitoring - visserijbeheer - schol - tong (vis) - noordzee - fishery resources - surveys - monitoring - fishery management - plaice - dover soles - north sea
Categories Fishery Resources and Management
Abstract Het VIP project Traject Bedrijfssurvey Fase 2 heeft als doel een antwoord te krijgen op de vraag: levert een bedrijfssurvey naast de jaarlijkse boomkorsurvey (BTS) van IMARES toegevoegde waarde voor de bestandsschattingen van schol en tong en daarmee indirect voor het visserijbeheer? Om deze vraag te beantwoorden is in 2009 en 2010 visten onderzoeksschepen van de BTS (Tridens en Isis) en een commercieel vissersschip (UK45) met elkaar op tijdens de onderzoekssurvey. Van alle trekken die zij gezamenlijk deden vergeleken onderzoekers en bemanningsleden de vangstsamenstelling. De vergelijking moest duidelijk maken of alle lengteklassen van tong en schol door beide type schepen gevangen werden. De resultaten van dit ‘vergelijkend vissen’ zijn gepresenteerd aan vissers tijdens een informatiedag in het najaar van 2010. Onderzoekers en vissers besproken met elkaar wat de resultaten betekenen voor een bestandsschatting en of een bedrijfssurvey wenselijk is. Alle lengteklassen van tong en schol zien we terug in de vangsten van zowel de onderzoeksschepen als het commerciële schip. Het commerciële schip vangt wel beduidend méér tong en schol dan het onderzoeksschip. Dit resultaat betekent dat de onderzoeksschepen voldoende informatie verzamelen voor het uitvoeren van de bestandsschattingen van tong en schol. Immers, alle lengtes zijn in de vangst vertegenwoordigd. Een bedrijfssurvey is niet nodig om überhaupt een bestandsschatting te kunnen doen. Echter, een bedrijfssurvey zou voor tong en schol wel meer informatie opleveren, omdat meer vissen gevangen worden. Alle extra vissen, in een survey die veranderingen in de vispopulatie goed weerspiegelt, zorgen voor meer zekerheid in de schattingen van de hoeveelheid vis in de meest recente jaren. Dus door meer vissen te vangen, zouden de bestandsschattingen voor de meest recente jaren zekerder worden, met als gevolg minder bijstellingen van jaar tot jaar. Een conclusie is dat een bedrijfssurvey toegevoegde waarde voor het visserijbeheer zou opleveren. Voor tong en schol zit die toegevoegde waarde vooral in mogelijke vermindering van bijstellingen van de bestandsschattingen van jaar op jaar. Afhankelijk van de opzet van een bedrijfssurvey zouden andere voordelen zijn: een grotere dekking van het Noordzeegebied; meer informatie over minder algemene soorten zoals tarbot en griet; en meer vertrouwen bij de visserij in de bestandsschattingen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.