Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 421404
Title Biologische landbouw zet in op weerbare bodems
Author(s) Wurff, A.W.G. van der
Source In: BioKennis innovatie magazine / Wijnands, F.G., van Keulen, H., Dubbeldam, R., - p. 54 - 55.
Department(s) WUR GTB Gewasgezondheid
Publication type Chapter in book aimed at a professional audience
Publication year 2011
Keyword(s) glastuinbouw - glasgroenten - bodemweerbaarheid - bodempathogenen - plantenparasitaire nematoden - plantenziekteverwekkende schimmels - biologische landbouw - ziektebestrijdende teeltmaatregelen - greenhouse horticulture - greenhouse vegetables - soil suppressiveness - soilborne pathogens - plant parasitic nematodes - plant pathogenic fungi - organic farming - cultural control
Categories Cultural Control / Horticulture
Abstract Bodemziekten en -plagen kunnen in de biologische glastuinbouw flink lastig zijn. Maar niet altijd. Sommige bodems geven planten van nature een goede bescherming. Bodemweerbaarheid heet dat verschijnsel. In het bioKennis-netwerk wordt gewerkt aan een adviesmodel om de weerbaarheid van bodems te verhogen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.