Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 421430
Title Voorkómen en vóórkomen van Jakobskruiskruid: hulp uit de bodem?
Author(s) Voorde, T.F.J. van de; Putten, W.H. van der; Bezemer, T.M.
Source De Levende Natuur 113 (2012)1. - ISSN 0024-1520 - p. 6 - 10.
Department(s) Laboratory of Nematology
PE&RC
Publication type Article in professional journal
Publication year 2012
Keyword(s) senecio jacobaea - bodem-plant relaties - habitats - plagenbestrijding - senecio jacobaea - soil plant relationships - habitats - pest control
Categories Plant Ecology
Abstract Jakobskruiskruid is een inheemse plantensoort die in grote delen van Nederland veelvuldig voorkomt, maar helaas giftig is voor onder meer paarden en runderen. In het veld vermijden grazers over het algemeen de plant, maar in gedroogd hooi wordt het niet meer door de dieren herkend, terwijl de plant wel giftig blijft. Hooi van natuurgebieden of wegbermen dat Jakobskruiskruid bevat, kan dan ook niet worden verkocht en moet worden afgevoerd en vernietigd. Daarom wordt er veel aandacht besteed aan het Jakobskruiskruid-vrij houden of -krijgen van weiden, bermen en graslanden. Meer inzicht in de dynamiek van Jakobskruiskruid kan bijdragen aan een effectiever beheer
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.