Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 421434
Title Verticale temperatuurgradiënten in geconditioneerde kassen: Effecten op groei, ontwikkeling en onderliggende processen bij tomaat
Author(s) Dieleman, J.A.; Gelder, A. de; Janse, J.; Lagas, P.; Eveleens-Clark, B.A.; Qian, T.; Elings, A.; Steenhuizen, J.W.; Stanghellini, C.; Nederhoff, E.M.; Savvides, A.; Farneti, B.; Visser, R. de; Woltering, E.J.; Marcelis, L.F.M.
Source Wageningen : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapporten GTB 1122) - 142
Department(s) WUR GTB Gewasfysiologie Management en Model
WUR GTB Teelt & Bedrijfssystemen
Horticultural Supply Chains
GTB Tuinbouw Technologie
Greenhouse Horticulture
FBR Fresh Supply Chains
Publication type Research report
Publication year 2012
Keyword(s) glastuinbouw - kassen - solanum lycopersicum - temperatuur - teeltsystemen - temperatuurgradiënten - plantenontwikkeling - landbouwkundig onderzoek - gewasmonitoring - greenhouse horticulture - greenhouses - solanum lycopersicum - temperature - cropping systems - temperature gradients - plant development - agricultural research - crop monitoring
Categories Greenhouse Technology / Cultivation, Cultural Methods / Tomatoes
Abstract In de jaren 2003 tot 2007 is het aantal bedrijven waarop (semi)gesloten geteeld wordt geleidelijk toegenomen. Op alle bedrijven bleken echter vragen te bestaan over de reacties van het gewas op het nieuwe klimaat. Daarom is in 2008 door Wageningen UR Glastuinbouw een onderzoek gestart naar de groei van tomaat in geconditioneerde kassen, waarin veel aandacht wordt besteed aan de fysiologische processen in de plant. Het onderzoek wordt gefinancierd vanuit het programma Kas als Energiebron door Productschap Tuinbouw en het ministerie van EL&I en wordt begeleid door een aantal tomatentelers en een adviseur. Het onderzoek dat in dit rapport wordt beschreven had als centrale vraag hoe een verticale temperatuurgradiënt de processen in de plant beïnvloedt.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.