Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 421439
Title Visie op doorwerking van kennis uit onderzoek in de praktijk van het bedrijfsleven : achtergrond bij methode en aanpak voor het meten van doorwerking van kennis uit onderzoeksprojecten
Author(s) Kupper, H.A.E.
Source Wageningen : Wageningen Universiteit, Educatie en Competentie Studies - 11
Department(s) Education and Learning Sciences
Publication type Research report
Publication year 2011
Keyword(s) kennisvalorisatie - kennis - kennisoverdracht - verspreiding van onderzoek - publiek-private samenwerking - methodologie - Nederland - knowledge exploitation - knowledge - knowledge transfer - diffusion of research - public-private cooperation - methodology - Netherlands
Categories Knowledge Exchange
Abstract Voortbrengingsketens die willen innoveren hebben behoefte aan goed georganiseerde kennisketens. Het creëren, ontwikkelen en gebruiken van kennis van essentieel belang. Deze kennisprocessen dragen bij aan duurzaamheid en innovatie in de economische sectoren. Het in gang zetten en uitvoeren van de verschillende kennisprocessen is doorgaans verdeeld over de praktijkwereld en de onderzoekswereld. Praktijk en onderzoek hebben elk hun eigen kijk op en kennis van de werkelijkheid. In dit document behorend bij de handleiding willen we meer duidelijkheid verschaffen over de visie, concepten en uitgangspunten die we gebruikt hebben voor het ontwikkelen van de methode. Ons vertrekpunt bij het beantwoorden van de vraag naar kennisbenutting en –doorwerking is de overweging dat kennis nut heeft voor een gebruiker indien de gebruiker betekenis kan geven aan de kennis in zijn praktijkcontext.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.