Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 421455
Title 'Echt onnatuurlijk is fruit in de melk' : toevoegingen aan biologische producten: discussies en verlangens
Author(s) Bakker, H.C.M. de; Immink, V.M.; Tacken, G.M.L.; Ruissen, A.
Source Den Haag : LEI Wageningen UR (Nota / LEI : Onderzoeksveld Consument & gedrag ) - 26
Department(s) LEI Consumer & behaviour
LEI Consument and Behaviour
Publication type Research report
Publication year 2011
Keyword(s) consumentengedrag - voedselkwaliteit - biologische voedingsmiddelen - houding van consumenten - toevoegingen - voedseladditieven - consumer behaviour - food quality - organic foods - consumer attitudes - additives - food additives
Categories Consumer Behaviour
Abstract Aanleiding voor deze nota is de vraag of toevoegingen aan biologische voedselproducten wringen met het imago van natuurlijkheid. Kunnen deze producten rekenen op instemming van (biologische) voedselgebruikers? Door middel van workshops en discussies is de mening van producenten, verwerkers en gebrukers onderzocht. In plaats van te spreken over wetenschappelijke conclusies, worden de resultaten van dit project liever gezien als bouwstenen voor discussie. Want er is nog veel onduidelijk over wat er van consumenten verwacht kan worden als het gaat om hun houdingen ten aanzien van natuurlijkheid, toevoegingen en biologisch en hun (daadwerkelijk) koopgedrag. En ook al zouden hierover meer onderbouwde conclusies gepresenteerd kunnen worden, dan nog is het aan de biologische branche zelf om hun visie te bepalen hoe men zich in de markt wil profileren.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.