Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 421519
Title Hand-outs van onderzoek naar Duurzaam Telen in de teelt van boomkwekerijgewassen en vaste planten : onderdeel van het project: Duurzaam Telen omdat het loont
Author(s) Kuik, A.J. van
Source Lisse : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Sector Bloembollen, Boomkwekerij en Fruit - 68
Department(s) Nursery Stock
Publication type Research report
Publication year 2011
Keyword(s) boomteelt - vasteplantenkwekerijen - boomkwekerijen - gewasbescherming - plantenziekten - plantenplagen - geïntegreerde bestrijding - bodemvruchtbaarheid - onkruidbestrijding - fruitteelt - cultuurmethoden - duurzame landbouw - arboriculture - perennial nurseries - forest nurseries - plant protection - plant diseases - plant pests - integrated control - soil fertility - weed control - fruit growing - cultural methods - sustainable agriculture
Categories Ornamental Woody Plants / Cropping Systems / Plant and Crop Protection (General)
Abstract In deze rapportage wordt het onderdeel hand-out gepresenteerd. Het is een bundeling van de resultaten van de projecten op duurzaamheidsgebied van de afgelopen 5 jaar. Ook zijn voorlopige resultaten van lopende projecten opgenomen. Deze bundeling van hand-outs is bedoeld om basiskennis over te brengen. De bundeling van hand-outs is ook via internet te vinden. Op de site www.gezondeboomteelt.nl staat een link naar de bundeling hand-outs. Het is de bedoeling dat de digitale versie wordt bijgehouden met de nieuwste onderzoekresultaten.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.