Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 421592
Title Een Dijk van een Kwelder : een verkenning naar de golfreducerende werking van kwelders
Author(s) Loon-Steensma, J.M. van; Slim, P.A.; Vroom, J.; Stapel, J.; Oost, A.P.
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 2267) - 74
Department(s) Earth System Science
CE - Vegetation and Landscape Ecology
Ecosystemen
WIMEK
Wageningen Environmental Research
Publication type Research report
Publication year 2012
Keyword(s) wetlands - kustgebieden - wadden - bescherming - kustbeheer - vegetatie - wetlands - coastal areas - tidal flats - protection - coastal management - vegetation
Categories Hydraulic Engineering
Abstract Dit rapport geeft een samenvatting van relevant onderzoek naar de golfreducerende werking van kwelders en schetst de randvoorwaarden voor kweldervorming. Kwelders vormen een zone in het intergetijdengebied die de golven beïnvloeden door de weerstand van de bodem en de kweldervegetatie. De golfreducerende werking is afhankelijk van de hoogte en breedte van de kwelder, maar ook van de optredende waterstanden. Het is nog onduidelijk in hoeverre kwelders een bijdrage kunnen leveren aan de waterveiligheid in een veranderend klimaat. De studie is verricht in opdracht van het Deltaprogramma Deelprogramma Waddengebied en vormt een stap in het verkennen van geschikte waterveiligheidsstrategieën in het Waddengebied die zich naast waterveiligheid richten op doelstellingen voor natuur en ruimtelijke kwaliteit.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.