Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 421596
Title Groene veredeling
Author(s) Scholten, O.E.; Lammerts Van Bueren, E.
Source Wageningen [etc.] : Wageningen UR etc. - 16
Department(s) Plant Breeding
Plant Breeding
Publication type Research report
Publication year 2012
Keyword(s) plantenveredeling - duurzame landbouw - landbouwkundig onderzoek - akkerbouw - vollegrondsgroenten - aardappelen - preien - spinazie - tomaten - onderzoeksprojecten - plant breeding - sustainable agriculture - agricultural research - arable farming - field vegetables - potatoes - leeks - spinach - tomatoes - research projects
Categories Plant Breeding and Genetics (General)
Abstract Het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) stimuleert de veredeling van nieuwe, robuuste rassen. Daarom heeft EL&I opdracht gegeven tot het onderzoeksprogramma Groene Veredeling. De robuuste rassen die met de verkregen kennis worden ontwikkeld, dragen bij aan het overheidsbeleid voor verdere verduurzaming van zowel gangbare als biologische landbouw. Deze brochure informeert direct betrokkenen van het onderzoeksprogramma Groene Veredeling – beleidsmakers, veredelaars, telers en onderzoekers – over de doelstellingen en de te verwachten resultaten.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.