Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 421691
Title Evaluatie van de nota Duurzame gewasbescherming : deelrapport Voedselveiligheid
Author(s) Boon, P.E.; Donkersgoed, G.; Noordam, M.Y.; Biesebeek, J.D. te; Ven-van den Hoogen, B.M. van de; Klaveren, J.D. van
Source Bilthoven : RIVM
Department(s) Rikilt B&T Novel Foods en Agroketens
Publication type Research report
Publication year 2012
Keyword(s) gewasbescherming - pesticiden - pesticidenresiduen - voedselveiligheid - groenten - fruit - voedingsmiddelenwetgeving - Nederland - plant protection - pesticides - pesticide residues - food safety - vegetables - fruit - food legislation - Netherlands
Categories Food Quality and Safety / Chemical Control
Abstract Het percentage groente- en fruitmonsters waarop in Nederland te veel resten van gewasbeschermingsmiddelen zijn aangetroffen, is tussen 2003 en 2010 met 70% gedaald. Daarnaast is de absolute hoeveelheid resten van gewasbeschermingsmiddelen op dit type voedsel verminderd. De meeste producten waarop resten zijn aangetroffen, zijn afkomstig uit het buitenland. Verder is de voedselveiligheid sinds 2003 verbeterd. Dit blijkt uit een evaluatie van het beleidsdoel voor voedselveiligheid, zoals geformuleerd in de nota Duurzame gewasbescherming van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (nu Economische Zaken, Landbouw en Innovatie). Het doel hiervan is het aantal overschrijdingen met 50% te verminderen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.