Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 421702
Title Drogehamster- en Twijzelermieden
Author(s) Hoegen, S.J.W.; Weeda, E.J.
Source Excursieverslagen / Plantensociologische Kring Nederland 14 (2004)11 JUNI. - p. 44 - 46.
Department(s) Alterra - Centre for Water and Climate
Centre for Ecosystem Studies
Wageningen Environmental Research
Publication type Article in professional journal
Publication year 2004
Keyword(s) vegetatie - bodemchemie - inventarisaties - ecohydrologie - friese wouden - friesland - vegetation - soil chemistry - inventories - ecohydrology - friese wouden - friesland
Categories Plant Ecology
Abstract Drogehamstermieden en Twijzelermieden maken onderdeel uit van het object De Mieden (in beheer bij Staatsbosbeheer) en zijn gelegen in de gemeente Achtkarspelen. De vegetatie in deze terreinen bestaat voornamelijk uit (voormalig) agrarisch gebruikte graslanden, voedselrijke graslanden en fragmentair ontwikkelde bloemrijke graslanden. De Mieden zijn gelegen op de flanken van het Drents-Friese keileemplateau. De geologische opbouw ter plaatse is complex. Op meerdere diepten in de ondergrond komen slecht doorlatende lagen voor. Versnippering en daarmee samenhangende lage grondwaterstanden voor landbouwkundig gebruik is een belangrijk knelpunt bij de instandhouding van kwetsbare vegetaties
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.