Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 421707
Title Alde Feanen : Wikelslan, Fjirtich Med, Earnewarre
Author(s) Weeda, E.J.
Source Excursieverslagen / Plantensociologische Kring Nederland 2003 (2003)28 aug. - p. 3 - 8.
Department(s) Centre for Ecosystem Studies
Wageningen Environmental Research
Publication type Article in professional journal
Publication year 2003
Keyword(s) vegetatietypen - veengronden - friesland - vegetation types - peat soils - friesland
Categories Plant Ecology
Abstract Vier jaar achtereen, van 1999 tot 2002, stonden de Alde Feanen op het excursieprogramma van de PKN. Eind augustus 2002 bezochten we terreinen in het noordoostelijk deel van de Alde Feanen, ten noordoosten, noorden en westen van Earnewâld. Deze vierde excursie onderscheidde zich in drie opzichten van haar voorgangers: doordat we niet per boot maar te voet onze excursiedoelen bereiken, doordat we niet in de voorzomer maar in de nazomer op pad gingen. Dit is het enige artikel, dat, hoewel behorend bij de excursie van 2002, gepubliceerd is in het volgende jaarverslag
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.