Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 421829
Title Online hulp bij mozaïekbeheer
Author(s) Melman, T.C.P.; Schotman, A.G.M.; Kiers, M.A.; Vanmeulebrouk, B.
Source Vakblad Natuur Bos Landschap 2012 (2012)februari. - ISSN 1572-7610 - p. 4 - 7.
Department(s) CE - Molecular Ecology Ecotoxicology and Wildlife Management
CE - Vegetation and Landscape Ecology
CGI - Geo-information Infrastructure
Wageningen Environmental Research
Publication type Article in professional journal
Publication year 2012
Keyword(s) weidevogels - vogels - agrarisch natuurbeheer - beleidsevaluatie - grassland birds - birds - agri-environment schemes - policy evaluation
Categories Nature Management (General) / Aves
Abstract De term mozaïek wordt al ongeveer tien jaar in het weidevogelbeheer gebruikt en is vast onderdeel van het collectieve weidevogelbeheer. Staatsecretaris Bleker gaf in oktober 2011 in antwoord op Kamervragen over de weidevogelstand aan dat hij hier veel van verwacht. De vraag is evenwel hoe je nu kunt beoordelen of een mozaïek goed is. Om dat op een praktische en eenduidige manier te kunnen doen is Beheer-op-Maat (BoM) ontwikkeld, een online kennissysteem waarmee beheerders kunnen zien of hun beheer voldoet voor het in stand houden van de nagestreefde aantallen grutto's.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.