Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 421831
Title Inzet van vrijwilligers bij natuurbeheer
Author(s) Mabelis, A.A.
Source Dorp & Natuur 56 (2011). - ISSN 1878-4933 - p. 10 - 12.
Department(s) Centre for Ecosystem Studies
Wageningen Environmental Research
Publication type Article in journal aimed at the general public
Publication year 2011
Keyword(s) natuurbeheer - landschapsbeheer - vrijwilligers - utrechtse heuvelrug - nature management - landscape management - volunteers
Categories Nature Management (General)
Abstract Beheerders van natuurterreinen zijn steeds meer afhankelijk van de inzet van vrijwilligers, zeker nu ze door extreme bezuinigingen worden getroffen. Vrijwilligers kunnen beroepsmensen niet vervangen, maar ze kunnen wel een belangrijke bijdrage leveren aan het realiseren van de natuurdoelstellingen. Zonder hun inbreng zou veel werk blijven liggen. De doelmatigheid van het werk kan echter worden vergroot door in een vroeg stadium doel en werkwijze met alle betrokkenen te bespreken. Dat is belangrijk voor een goed contact tussen terreinbeheerders en vrijwilligers en ook tussen vrijwilligers onderling. Het resultaat van zulk overleg kan via de pers of tijdens een voorlichtingsbijeenkomst openbaar worden gemaakt. Dit voorkomt niet alleen nodeloze drukte over impopulaire maatregelen, maar kan ook nieuwe vrijwilligers opleveren. Dit zijn de ervaringen vanuit Amerongen - Leersum
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.