Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 421862
Title Waterwinning uit diepe putten, welke door zandzuigen zijn ontstaan
Author(s) Ernst, L.F.
Source Wageningen : I.C.W. (Nota / Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding 325) - 11
Department(s) Institute for land and water management research
Publication type Research report
Publication year 1965
Keyword(s) plassen - zandafgravingen - grindgroeven - watervoorziening - ponds - sand pits - gravel pits - water supply
Categories Geohydrology, Soil Hydrology
Abstract Voor de uitbreiding van steden en de aanleg van wegen zijn grote hoeveelheden zand nodig. In de westelijke helft van Nederland bestaan de bovenste lagen van de grond uit klei, veen en fijn, slibhoudend zand. Een gebruikelijke methode om daar het benodigde zand zonder te hoge transportkosten te verkrijgen, is het opzuigen van zand uit de veelal op enkele tientallen maters diepte voorkomende grove pleistocene afzettingen. Na beëindiging van de zandwinning blijft een grote put over, welke kan worden gebruikt bij de waterwinning, die in Nederland ook steeds meer moeilijkheden geeft, Daar het diepere grondwater in westelijk Nederland in de meeste gevallen een te hoog zoutgehalte heeft om ook als drinkwater te dienen, kan een dergelijke put in het algemeen slechts als bufferreservoir worden gebruikt.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.