Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 421898
Title Het stadsklimaat in Rotterdam : Een eerste analyse van de meetgegevens van het meteorologische meetnet
Author(s) Hove, L.W.A. van; Elbers, J.A.; Jacobs, C.M.J.; Heusinkveld, B.G.; Jans, W.W.P.
Source Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2192) - 29
Department(s) Alterra - Centre for Water and Climate
CWC - Earth System Science and Climate Change
Meteorology and Air Quality
WIMEK
Wageningen Environmental Research
Publication type Research report
Publication year 2011
Keyword(s) warmtestress - stadsomgeving - temperatuur - milieufactoren - modellen - rotterdam - heat stress - urban environment - temperature - environmental factors - models - rotterdam
Categories Climatic Change
Abstract Sinds augustus 2009 worden er in situ meteorologische metingen uitgevoerd op 3 locaties in de stad Rotterdam en op 1 locatie in het buitengebied ten noorden van Rotterdam die dient als referentiestation. Dit rapport geeft een eerste analyse van de meetgegevens over de periode 25 augustus 2009 tot 1 oktober 2010. Hierbij ligt de nadruk op het Urban Heat Island effect, d.i. het verschil in temperatuur tussen de stad en omringende buitengebied. Behalve een hogere gemiddelde temperatuur werd voor de locaties in de stad een lagere daggemiddelde globale straling (13 - 25% minder) gevonden dan voor de referentielocatie, alsmede een beduidend lagere windsnelheid (>50% minder) en een iets lagere luchtvochtigheid uitgedrukt in waterdampspanning (1-4% minder). De resultaten van de meetlocaties Centrum en Zuid lieten de grootste afwijking zien.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.