Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 421899
Title Ondernemen met landschapsdiensten : hoe houtwallen, stadsparken en watergangen duurzaam kunnen bijdragen aan economie en leefomgeving
Author(s) Steingröver, E.G.; Opdam, P.F.M.; Rooij, S.A.M. van; Grashof-Bokdam, C.J.; Veen, M. van der
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 2208) - 37
Department(s) CL - Ecological Networks
Land Use Planning
Wageningen Environmental Research
Publication type Research report
Publication year 2012
Keyword(s) landschapselementen - natuurwaarde - landschapsbeheer - ecosystemen - agrobiodiversiteit - regionale planning - landscape elements - natural value - landscape management - ecosystems - agro-biodiversity - regional planning
Categories Nature Management (General) / Land Use Planning
Abstract Werken met groenblauwe dooradering (GBDA) staat gelijk aan duurzame ontwikkeling van het landschap. GBDA is de fysieke basis voor het creëren van economische, ecologische en sociale waarde. In deze handreiking laten we zien dat de verbinding tussen het fysieke systeem en de gecreëerde waarde centraal staat. In het ontwerpproces wordt het fysieke ontwerp afgestemd op de verwachte waarde. “Je krijgt wat je met elkaar hebt afgesproken”. De flexibiliteit van de vorm van GBDA zorgt er voor dat aanpassingen altijd mogelijk zijn. In deze brochure beschrijven we hoe de waarden die allerlei partijen toekennen aan landschapsdiensten leidend zijn in visievorming en ontwerp. Daarbij worden ecologische, economische en sociale waarden afgewogen, collectieve en private. Dat gebeurt in een collectief proces, zoals duurzame ontwikkeling vereist. Financiële verevening is een cruciale stap om te komen tot een situatie, waarin aanbieders van landschapsdiensten door GBDA zich proactief gaan opstellen en het marktmechanisme gaat werken
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.