Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 421925
Title Klimaatverandering in Zeeuws-Vlaanderen
Author(s) Blom-Zandstra, G.; Bos, E.J.; Klundert, M. van de; Tempelman, M.; Provoost, K.; Verkruysse, B.
Source Landwerk 1 (2012)februari. - ISSN 1567-1844 - p. 8 - 12.
Department(s) Land Use and Food Security
LEI Regional economy & land use
LEI Regional economy & land use
Publication type Article in professional journal
Publication year 2012
Keyword(s) klimaatverandering - regionale planning - landgebruik - weer - perceptie - akkerbouw - tuinbouw - zeeuws-vlaanderen - climatic change - regional planning - land use - weather - perception - arable farming - horticulture
Categories Land Use Planning / Climatic Change
Abstract Scenariostudies van het KMNI over mogelijke klimaatverandering laten zien dat het weer in de nabije toekomst merkbaar zal veranderen. Volgens het Klimaateffectschetstboek Zeeland zijn in deze provincie klimaateffecten aanzienlijk. De vraag is wat de gevolgen daarvan zijn voor ondernemers in de landbouw en de toeristische sector. Zeker als de Zeeuws-Vlaamse economie verder onder druk komt te staan door krimp en vergrijzing, is het voor beide sectoren in de regio van belang voorbereid te zijn op de toekomst.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.