Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 421938
Title Intensivering landbouw kan ook duurzaam zijn
Author(s) Smulders, Rene
Source Intensivering landbouw kan ook duurzaam zijn, NRC next, 2012-02-08, R. van Boekel
Department(s) Plant Breeding
Publication type Media appearance
Publication year 2012
Abstract In het artikel over duurzame cacaoproductie staat de opmerking dat ‘paradoxaal’ duurzaamheid samengaat met intensivering van de landbouw (Economie, 30 januari). Het is een voorbeeld van het wijdverbreide misverstand dat duurzaamheid synoniem zou zijn met vermindering van de hoeveelheid input (zaden, (kunst)mest, hulpmiddelen, energie, arbeid). Echter, een lage input die weinig oogst oplevert, kan heel ongunstig zijn per eenheid product. Het gaat om de relatieve input. Als met 50 procent meer input 100 procent meer productie wordt gehaald, is de duurzaamheid verbeterd. De relatieve verhouding kan ook verbeteren als je de input sterk verlaagt, terwijl de productie relatief minder afneemt. Zoals het artikel aangeeft, is een lage productie vaak slecht voor het inkomen van de boer. Het betekent ook dat meer land nodig is voor dezelfde landbouwproductie, wat ten koste gaat van bossen en andere natuur. De benodigde verdubbeling van de wereldwijde voedselvoorziening in de komende veertig jaar betekent dat land nog schaarser wordt. Om die reden is het nodig de duurzaamheid van de landbouwproductie te verbeteren door voor een hogere output per oppervlak te gaan.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.