Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 421996
Title NatuurWijs in de toekomst : verkenning van de haalbaarheid van uitvoering door vrijwilligers en van opschaling naar Nationale Parken
Author(s) Boer, T.A. de; Langers, F.
Source Wageningen : Wageningen UR, Wetenschapswinkel (Rapport / Wageningen UR, Wetenschapswinkel 283) - ISBN 9789085857396 - 54
Department(s) CL - The Human Factor
Wageningen Environmental Research
Publication type Research report
Publication year 2011
Keyword(s) natuur- en milieueducatie - jeugd - primair onderwijs - vrijwilligers - nationale parken - inventarisaties - nature and environmental education - youth - primary education - volunteers - national parks - inventories
Categories Education (General) / Nature Management (General)
Abstract Eind 2010 kwam er een vraag van het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug om een training NatuurWijs te geven aan NME-vrijwilligers werkzaam in het park. Men wilde een overkoepelend educatieprogramma laten uitvoeren door alle vrijwilligersorganisaties verbonden aan het park. Hier waren twee nieuwe ingrediënten waar NatuurWijs nog geen ervaring mee had, namelijk werken met een Nationaal Park en werken met vrijwilligers. Per 1 januari 2012 zal de Stichting NatuurWijs van start gaan. Verwacht wordt dat NatuurWijs zich meer op locaties gaat richten dichtbij scholen zoals nu al het geval is in Noord-Brabant en het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.