Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 422141
Title De praktijk van kleine kwekers in de aardappelveredeling in Nederland
Author(s) Lammerts Van Bueren, E.
Source Driebergen : Louis Bolk Instituut - 47
Department(s) Plant Breeding
PE&RC
Publication type Research report
Publication year 2011
Keyword(s) solanum tuberosum - aardappelen - plantenveredeling - plantenveredelingsmethoden - biologische plantenveredeling - kruisbestuiving - bestuiving - kruisen - risicoanalyse - transgene planten - akkerbouw - nederland - solanum tuberosum - potatoes - plant breeding - plant breeding methods - organic plant breeding - cross pollination - pollination - crossing - risk analysis - transgenic plants - arable farming - netherlands
Categories Plant Breeding and Selection Methods / Potatoes
Abstract Doel van dit onderzoek betreft een inventarisatie van de aardappelveredelingspraktijk in Nederland en de specifieke rol van de kleine kwekers hierin, ook wel hobby- of boerenkwekers genoemd. Dit onderzoek is uitgevoerd ten behoeve van de adviserende taak van de COGEM naar het Ministerie van Infrastructuur en Milieu/Bureau GGO. Het onderzoek heeft als doel om meer zicht te krijgen op de kans dat uitkruising zou kunnen plaatsvinden vanuit proefvelden met genetisch gemodificeerde (gg) aardappelen naar velden van kleine kwekers die in sommige gevallen kruisingen uitvoeren in het open veld.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.