Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 422162
Title Bepaling van de specifieke weerstand in situ
Author(s) Wit, K.E.; Wijnsma, M.
Source Wageningen : I.C.W. (Nota / Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding 559) - 16
Department(s) Institute for land and water management research
Publication type Research report
Publication year 1970
Keyword(s) geologie - ionenuitwisseling - methodologie - bodem - grondwater - geofysica - geology - ion exchange - methodology - soil - groundwater - geophysics
Categories Geology (General) / Geohydrology, Soil Hydrology
Abstract Bepaling van de chemische samenstelling van het grondwater en in het bijzonder het chloridegehalte is één van de voornaamste onderdelen van het geo-hydrologisch onderzoek in gebieden waar verzilting van open water door kwel optreedt. Daar het electrisch geleidingsvermogen van water bij benadering een indruk geeft over de hoeveelheid opgeloste zouten, kunnen door het uitvoeren van weerstandsmetingen in het veld gegevens worden verkregen over de totale ionen concentraties in het grondwater
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.