Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 422169
Title De consequenties van grondwaterwinning in de Achterhoek
Author(s) Vries, J.J. de
Source Wageningen : I.C.W. (Nota / Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding 423) - 20
Department(s) Institute for land and water management research
Publication type Research report
Publication year 1967
Keyword(s) grondwaterstand - grondwaterwinning - geohydrologie - achterhoek - groundwater level - groundwater extraction - geohydrology - achterhoek
Categories Groundwater Hydrology
Abstract De resultaten van eerder uitgevoerd geohydrologisch onderzoek in de Achterhoek, hebben een inzicht gegeven in de spreiding van doorlatendheid en drainageweerstand. Bovendien is een indruk gekregen van de wijze waarop de overtollige neerslag via de verschillende drainagestelsels tot afvoer komt. Met behulp van deze gegevens is het mogelijk geworden plannen te maken voor de grondwaterwinning in de toekomst en te trachten de gevolgen van deze winning te overzien. Bij de grondwateronttrekking kan onderscheid gemaakt worden tussen onttrekking door middel van een diffuus verspreid stelsel van pompstations en meer geconcentreerde onttrekking in hydrologisch gezien gunstig gelegen gebieden, waarbij eventueel kunstmatige infiltratie kan worden toegepast. In de nota zullen beide mogelijkheden worden besproken en zal getracht worden de gevolgen van grondwaterstandsdaling bij een diffuus onttrekkingsstel te berekenen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.