Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 422177
Title Een numerieke oplossing van de parameters in de waterbalansvergelijking II
Author(s) Bloemen, G.W.
Source Wageningen : I.C.W. (Nota / Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding 726) - 42
Department(s) Institute for land and water management research
Publication type Research report
Publication year 1973
Keyword(s) grondwaterstand - drainagewater - grondwaterstroming - afvoer - waterbalans - hydrologie van stroomgebieden - zandgronden - groundwater level - drainage water - groundwater flow - discharge - water balance - catchment hydrology - sandy soils
Categories Drainage / Groundwater Hydrology
Abstract In een waterbalansmodel met 15 parameters, dat op gegevens van grondwaterdiepte metingen voor hoge en middelhoge zandgronden in het oosten des lands werd toegepast, was de afvoerfunctie gebaseerd op de overweging dat bij stijgende grondwaterstanden een aantal steeds ondiepere drainageniveaus aan de afvoer gaat bijdragen. Gezocht is naar een alternatieve afvoerfunctie, die gemakkelijk is, zo weinig mogelijk parameters heeft en het aandeel van niet-stationaire stroming in de afvoer zo eenvoudig mogelijk beschrijft. Bovendien zou ook bij een wat beperkte variatie van de grondwaterdiepte in de waarnemingsperiode oplossing van alle parameters in de functie mogelijk moeten zijn.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.