Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 422201
Title Provinciale budgetten bepalen de toekomst van terreinbeheer
Author(s) Schrijver, R.A.M.; Gaaff, A.; Bouwma, I.M.
Source Vakblad Natuur Bos Landschap 9 (2012)1. - ISSN 1572-7610 - p. 24 - 28.
Department(s) LEI Natuurlijke Hulpbronnen
LEI Regional economy & land use
LEI Regional economy & land use
CL - Crossing Borders
Forest and Nature Conservation Policy
Wageningen Environmental Research
Publication type Article in professional journal
Publication year 2012
Keyword(s) natuurbeheer - ecologisch herstel - natuurbeleid - provincies - nature management - ecological restoration - nature conservation policy - provinces
Categories Nature Management (General)
Abstract Het regeerakkoord van het Kabinet Rutte was zeer duidelijk: de EHS zou in 2018 herijkt gerealiseerd worden, met een maximale inzet op beheer en minimale inzet op verwerving. Dit beleid is vervolgens financieel uitgewerkt in de rijksbegroting en in het onderhandelingsakkoord decentralisatie natuur tussen rijk en provincie (het 'Natuurakkoord'). Door dit geschuif met taken van Rijk naar provincies is er begrotingstechnisch een complexe situatie ontstaan en het is de vraag welke budgetten voor het terreibeheer beschikbaar zijn. Terreinbeheerders hebben aangegeven dat zij zich op dit punt grote zorgen maken. Reden om de bezuinigingen op terreinbeheer op een rij te zetten.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.