Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 422471
Title Inventarisatie van mogelijke effecten van kribverlaging in de Waal op de beroepsvisserij
Author(s) Winter, H.V.
Source IJmuiden : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR nr.: C189/11) - 21
Department(s) Vis
Publication type Research report
Publication year 2011
Keyword(s) dammen - rivieren - hoogwaterbeheersing - waal - nadelige gevolgen - visserij - dams - rivers - flood control - river waal - adverse effects - fisheries
Categories Aquatic Ecology / Hydraulic Engineering
Abstract Om de hoogwaterveiligheid van het rivierengebied te vergroten is het doel van Rijkswaterstaat om eind 2015 ca. 500 kribben in de Waal verlaagd te hebben en daarnaast langsdammen aangelegd te hebben tussen Wamel en Ophemert. In deze korte deskstudie wordt een inventarisatie gemaakt van mogelijke effecten van kribverlaging in de Waal op de vangsten van beroepsvissers, de kennis en gegevens die nodig zijn om deze effecten in te schatten en welke andere autonome ontwikkelingen op gebied van visserij en visecologie in de Waal plaatsvinden.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.