Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 422544
Title Energieopslag maakt duurzame energie voorspelbaar
Author(s) Terbijhe, A.; Verbruggen, T.; Veth, J. de; Pukala, P.
Source Lelystad : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. ACRRES - 68
Department(s) OT Acrres
Publication type Research report
Publication year 2012
Keyword(s) duurzame energie - opslag - energie - kosten-batenanalyse - rentabiliteit - proeven op proefstations - accu's - uitrusting - windenergie - zonne-energie - sustainable energy - storage - energy - cost benefit analysis - profitability - station tests - batteries - equipment - wind power - solar energy
Categories Bioenergy
Abstract De verdiencapaciteit van de WindAccu zit in de electriciteitsmarkt (APX/ENDEX en PV/Onbalans) en transportvoordeel of besparing op energiebelasting, afhankelijk van de situatie. Er zijn 2 cases uitgewerkt in dit rapport. Het eerste betreft het akkerbouwbedrijf van familie de Jong, met zonpv en wind, de ander de onderzoekslocatie van Wageningen UR in Lelystad. Na een grondige analyse van de (markt) mogelijkheden is de conclusie helaas de volgende. Batterijen voor opslag van elektrische energie zijn zonder uitzondering nog te duur om zonder aanvullende inkomsten rendabel te zijn. Stel dat de kostendaling die zich in de PV-sector heeft voorgedaan, exemplarisch is voor de kostendaling van batterijen, dan is er voldoende verdiencapaciteit in de electriciteitsmarkt en kostenbesparing om bij de juiste randvoorwaarden duurzame energie rendabeler te maken.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.