Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 422551
Title De KREEK teRUG: Uitbreiding zoetwater landbouw met kansen voor natuur en aquacultuur
Author(s) Dedert, M.; Tangelder, M.; Troost, K.
Source Yerseke : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR nr.: C015/12) - 55
Department(s) Wageningen Marine Research
Delta
Publication type Research report
Publication year 2012
Keyword(s) landschap - geomorfologie - zoet water - grondwater - watervoorziening - recreatie - landgebruik - zeeuwse eilanden - zuidwest-nederland - landscape - geomorphology - fresh water - groundwater - water supply - recreation - land use - zeeuwse eilanden - south-west netherlands
Categories Hydrology / Geology (General)
Abstract In de Zuidwestelijke Delta is zoetwater voor de landbouw schaars. Het grond- en oppervlaktewater in de polders is ongeschikt omdat het overwegend brak tot zout is. De zoetwatervoorraad in de kreekruggen is niet voldoende om in tijden van droogte aan de watervraag vanuit de landbouw te kunnen voldoen. Hierdoor is de kans op gewasschade aanzienlijk tijdens langdurige periodes van droogte. De dikte van de zoetwaterbel in en onder de kreekrug wordt gehanteerd als uitgangspunt in een mogelijke oplossing voor zoetwatervoorziening. Omdat de slecht doorlatende kleilaag onder de kreekrug zich op meer dan 60m beneden maaiveld bevindt, zal de groei van de zoetwaterbel als gevolg van een ingreep als ‘De KREEK teRUG’ niet door geologische barrières worden afgeremd
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.