Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 422562
Title Het meten van kennisbenutting : meten van het gebruik van onderzoekskennis in de biologische landbouw : onderzoeksproject "kippenuitloop, gezond en groen"
Author(s) Wijnands, F.G.; Beers, P.J.; Kupper, H.A.E.; Wink, M.
Source [Wageningen] : Wageningen Universiteit, Educatie en Competentie Studies
Department(s) Team Bedrijfssystemenonderzoek
Education and Learning Sciences
Publication type Research report
Publication year 2010
Keyword(s) biologische landbouw - dierenwelzijn - pluimvee - kennisoverdracht - hennen - uitloop - dierlijke productie - huisvesting, dieren - organic farming - animal welfare - poultry - knowledge transfer - hens - outdoor run - animal production - animal housing
Categories Organic Farming / Knowledge Exchange
Abstract Het project “Kennisbenutting in de Biologische Landbouw” ontwikkelt een methode voor het meten van de benutting van onderzoekskennis door de biologische praktijk. Tegelijk met het ontwikkelen wordt de methode toegepast in verschillende pilots. Zo wordt de aanpak ontwikkeld, toegepast en getest. De eerste pilot gaat over onderzoek naar het verbeteren van de vrije uitloop voor biologische leghennen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.